To populate Scholarly, sign in here .

MARY ANN SANDOVAL

SANDOVAL, MARY ANN S.
Academic rank and unit
Rank PROFESSOR
Department FILIPINO
Research

Areas of interest / Fields of specialization

Language, Filipino Grammar, Applied Linguistics, Online Communication

Scholarly articles

Title Date
Maguindanaon-Taw sa Laya epics Balatamay Lumëna, Diwata Kasaripan and Raha Samadaya: A reflection of their addat Journal
Mangindra, Anesa; Sandoval, Mary Ann S.
International Journal of Research Studies in Education 10 (4), 101-110
2021/6/10
Batbat sa Sarili: Ang Higaonon sa mga Basahan Tungo sa Pagbuo ng Kultural na Kaakohan Journal
Sayana-Areola, Rosell; Pantorilla, Chem R.; Sandoval, Mary Ann S.
Mindanao Forum XXVIII (Dec 2015), 41-57
2015
Politikal na Pinoy Meme Bilang Kontra-Gahum Journal
Victorio, Ivy C.; Sandoval, Mary Ann S.
Mindanao Forum XXVIII (Dec 2015), 171-191
2015
e-Komunikasyon sa Inobatibong Pagtuturo Journal
Sandoval, Mary Ann S.
Mindanao Forum XXVIII (Dec 2015), 229-246
2015
Varyasyon ng mga Terminong Kultural na Pangkabuhayan sa Katutubong Mandaya ng Davao Oriental Journal
Pasion, Raymund M.; Sandoval, Mary Ann S.
Davao Research Journal IX (2013), 41-56
2013/12
Varyasyong Ponolohikal ng Wikang Mandaya sa Ilang Munisipalidad ng Davao Oriental Journal
Pasion, Raymund M.; Sandoval, Mary Ann S.
Davao Research Journal IX (2013), 57-66
2013/12
Kabisaan ng Sanayang-Aklat sa Paglinang ng Filipino 3 (Retorikang Filipino) Journal
Pasion, Raymund M.; Sandoval, Mary Ann S.
Davao Research Journal IX (2013), 67-76
2013/12
Wika sa Komnet, Isang Bagong Rehistro ng Wikang Filipino Journal
Sandoval, Mary Ann S.
SALINDAW: Varayti at Baryasyon ng Fiipino (2012), 157-177
2012
e-Kagamitang Pampagtuturo: Pagtuturo sa Panahong Elektroniko Journal
Sandoval, Mary Ann S.
Mindanao Forum XXII (Dec 2009), 209-220
2009
Komparatibong Pag-aaral ng Ponolohiya at Morpolohiya sa mga Gramar ng Wikang Pambansa Journal
Sandoval, Mary Ann S.
LANGKIT: Official Journal of the CASS, MSU-IIT 2 (Jun-Dec 2009), 104-129
2009
Ang Pambatang Panitikan Journal
Sandoval, Mary Ann S.
Mindanao Forum XVI (Dec 2001), 179-186
2001/12

Networks

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=XiC4X_sAAAAJ
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Mary_Ann_Sandoval
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/mary-ann-sandoval-29625542/