To populate Scholarly, sign in here .

Journal

Title Varyasyon ng mga Terminong Kultural na Pangkabuhayan sa Katutubong Mandaya ng Davao Oriental
Posted by Mary Ann Sandoval
Authors Pasion, Raymund M.; Sandoval, Mary Ann S.
Publication date 2013/12
Journal Davao Research Journal
Volume IX
Issue 2013
Pages 41-56