To populate Scholarly, sign in here .

Journal

Title Hu u?, Charz!, Boobs, Rcv na nmu luv?: Varayti ng Wika sa Text Messages
Posted by Danilyn Abingosa
Authors Danilyn A. Tayag
Publication date 2009
Journal Mindanao Forum
Volume Vol. XXII, No. 2
Issue December 2009
Pages 189-208
Publisher Office of the Vice Chancellor for Research and Extension
Abstract Isa sa bagong instrumentong lumabas sa panahon ng Information Age (IA) ay ang cellular phone na palasak nang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Gamit ang cellular phone, lumutang ang varayti ng wikang ginagamit at nauunawaan ng mga gumagamit nito. Hindi nakaligtas dito ang daigdig ng akademiyang ginagalawan ng mga guro at estudyante. Gamit ang mga forwarded text messages ng mga respondenteng ito, natuklasan na gumagamit sila ng mga varayti ng wika. Higit na gamitin ng mga guro ang dayalek at istandard na wika naman sa mga estudyante.
Index terms / Keywords text message, text messaging (TM), varayti, wika